Vergunning nodig?

Bookmark and Share Het antwoord op de vraag of u een omgevingsvergunning nodig heeft (voorheen de bouwvergunning) is een duidelijke: dakkapellen met een plat dak kunnen in sommige gevallen vergunningsvrij gebouwd worden, voor alle andere dakkapellen heeft u altijd een vergunning nodig.

 

Vergunningcheck

Bent u van plan een dakkapel met een plat dak te kopen, doe dan de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket, www.omgevingsloket.nl. In een aantal stappen wordt duidelijk of u vergunningsverplicht bent en kunt u deze eventueel meteen aanvragen. Twijfelt u over de wet- en regelgeving, neem dan contact op met uw gemeente of kijk op de gemeentelijke website.

De aanvraag

Heeft u vergunningsplicht, dan dient u een aanvraag in bij uw gemeente. De dakkapel specialist helpt u hierbij, of doet dit voor u. Bij de aanvraag is vaak een bouwtekening nodig. Deze maakt de specialist of architect. Hebben uw buren eerder dezelfde dakkapel met vergunning laten plaatsen? Vraag dan of u de bouwtekening mag lenen.

Naast de bouwtekening heeft de gemeente onder andere de aanvraag- en locatiegegevens nodig, de gegevens van de aanvrager en een specificatie van de werkzaamheden. Heeft u al deze informatie bij elkaar, dan dient u de aanvraag in en begint de behandelprocedure.

De behandelprocedure

Tijdens de behandelprocedure besluit de gemeente of zij u toestemming zal geven de dakkapel te plaatsen. Hier mag zij maximaal 8 weken over doen. Dit wordt ook wel de ‘wachttijd’ genoemd. Na deze periode volgt de beschikking.

De beschikking

Dit is het officiële besluit van de gemeente. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u in de opeenvolgende 6 weken bezwaar aantekenen. Daarna is het besluit onherroepelijk en kan er—met toestemming—begonnen worden aan de dakkapel.

Vergunning en kosten

De prijs van een vergunning voor het laten plaatsen van een dakkapel verschilt per gemeente. Dit komt doordat de legestarieven verschillen. De gemiddelde prijs ligt rond € 400,-.Lees meer:
> Wie doet wat?
> Stappenplan voor een nieuwe dakkapel
> Vergunning nodig?
> Hoe lang duurt het plaatsen?
> Wanneer laten plaatsen?
> Wat zijn de mogelijkheden?
> Welke afwerking?
> Besparen op uw dakkapel